باید توجه داشت که هنگامی که در عرصه ی پیام رسانی حقیقت فعال هستیم، نباید انتظار این را داشت که همیشه سخنانمان به سرعت در مردم تاثیر بگذارد و یا اینکه مخاطبان سخنان را بپذیرند بلکه گاهی سخنان نه تنها مورد استقبال واقع نمی شوند بلکه مورد انکار واقع می شوند؛در این هنگام نباید از بیان سخن حق و درست با روش های روز و با روشی زیبا دست بر داشت؛ چرا که این رفتار یعنی انکار سخنان درست، حتی پیامبران با آن مواجه شدند  ولی از بیان و روشن کردن سخن حق دست بر نداشتند.


وَإِن یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِکَ... (1): و اگر تو را تکذیب کنند، پیامبرانی قبل از تو هم تکذیب شدند.


پی نوشت:

1) فاطر، آیه 4