در بیان عظمت حضرت مهدی علیه السلام در فرهنگ روایی دینی، روایات زیادی وارد شده است که اشاره بدان مقام بزرگ و جایگاه عظیم دارند؛ در پاره ای از اخبار از امامی معصوم در مورد معصوم آخر الزمان مساله ای مطرح می شود که نشانگر اهمیت و اعتنای ویژه ی خاندان نبوی به مساله مهدویت و  عظمت آن است.

امام حسین علیه السلام: لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی (1): اگر زمان او را درک می کردم، تمام عمر خود، خدمتگذار او می شدم.


پی نوشت:

1) عقد الدرر، صفحه 16