یکی از علامت ها که در دین برای شناخت مومن از غیر آن مطرح شده است، گریه بر امام حسین علیه السلام است؛ که در پاره ای از روایات مطرح شده که هیچ مومن اگر نام امام حسین علیه السلام در نزد او برده شود، بر او گریه خواهد کرد.

امام حسین علیه السلام: انا قتیل العبره لایذکرنی مومن الا بکی (1): من کشته ی اشکم؛ هیچ مومنی مرا به یاد نخواهد آورد مگر اینکه گریه می کند.


پی نوشت:
1) کامل الزیارات، صفحه 117، حدیث 6