در حال راه رفتن با برادر دینی خود بودم که کمی افکار وهابی بر او تاثیر سوء گذاشته بود که بحث از اموات و شنیدن صدای زندگان شد که...

 

گفت: هیچ اساسی چنین سخنی ندارد که مرده می شنود! 


گفتم: عجب! از کجا می گویی که هیچ اساسی ندارد!؟ مگر تو کارشناس و متخصص مسائل دینی هستی! بهتر است که کمی با احتیاط صحبت کنی و به گونه ای سخن نگویی که گویی متخصص مسائل دینی هستی؛ نقل شده که امام حسین علیه السلام قبل از حرکت به سوی کربلا به نزد قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمدند و بر ایشان سلام کردند و سخن نمودند؛ (1) حال اگر سلام کردن به یک متوفی فایده ای ندارد و متوفی صدای اشخاص زنده را نمی شنود، وجهی ندارد که امام حسین علیه السلام به پیامبر سلام کنند و با ایشان سخن بگوید؛ چرا این کار بیهوده خواهد بود و امام حسین علیه السلام از کار بیهوده مبرا هستند؛ پس حتما متوافی می شنود که امام به پیامبر که از دنیا رحلت کرده اند سلام می دهند و سخن می گویند.


پی نوشت:

1) مقتل ابی مخنف، الصفحه 15