گاهی پاره ای از استدلال ها از سنخ عقل و عقلی هستند و دل و فطرت را جایگاهی در آن ها نیست؛ اما در قرآن روشی یا استدلالی برای اثبات خدای متعال از زبان بت شکن معروف حضرت ابراهیم پیامبر علیه السلام بیان شده که از سنخ جان و دل است؛ جان آدمی باید آن را مورد بررسی و دل او باید آن را مورد کنکاش قرار دهد تا راستی یا ناراستی آن مشخص شود.


قالَ لاأُحِبُّ الْآفِلین‏ (1): گفت: من غایب و پنهان شوندگان را دوست نمی دارم. (به عنوان معبودی که مورد پرستش قرار گیرد)


پی نوشت:

1) سوره انعام، آیه 76َ