در حال دیدن مستندی از کهکشان های راه شیری بودم که کارشناس برنامه می گفت که چقدر با نظم و محاسبه دقیق قرار گرفته و به وجود آمده اند، که به ناگاه بدون توجه، به خودم گفتم که پاک و منزه است پدیدآورنده ی این پدیده ی دقیق و منظم که ناگهان، گوینده ی مستند گفت: این ها همه تصادف است!


الَّذینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ فی غِطاءٍ عَنْ ذِکْری (1): کسانی که بر چشمانشان پرده ای و مانعی از یاد من قرار دارد.


پی نوشت:

1) سوره کهف، آیه 101