شاید در این دنیا نیاز به قاضی باشد تا قضاوت بکند ولی آن روز روز بسیار غریبی است که هر کسی خود قاضی خود است و بر خود حکم صادر می کند که لایق چه حکمی است.

اقْرَأْ کِتابَکَ کَفى‏ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسیبا (1): کتاب خود را بخوان، امروز کفایت می کند که خود، حسابگر خود باشی.

پی نوشت:
1)  اسراء، آیه 14