قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

الگوهای هدایت

انسان به گونه ای است که در تربیت نیازمند الگویی است تا به او اقتدا نماید و رفتار و کردار خود را به مانند او قرار دهد و این مساله در علم تربیت نیز مورد تاکید قرار داده شده است.

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۲

دعای هدایت

گاهی برای تحقق چیزهایی باید دعا نمود و آن ها را از خداوند درخواست نماییم؛ و گاهی برای تحقق چیزی باید کارهایی را انجام دهید و گاهی هر دوی اینها باید با هم باشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲

یاری از خداوند

انسان خدا باور همیشه از خدای خود که در باور او پدیدآورنده همه چیز است و همه چیز وجود خود را از او دارد، یاری می جوید اما باید بداند این بدین معنا نیست که در خانه بنشیند و بی حرکت باشد و بگوید که چون استعانت من از خداست پس کاری نمیکنم؛

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲

پرستش خالصانه

عبادت یک مفهومی گسترده است که شامل همه چیز می شود و همه چیز می تواند نام عبادت به خود بگیرد؛ اگر انسان هر باوری یا رفتاری یا کرداری را برای خدا انجام دهد می تواند نام عبادت به خود بگیرد؛ اما باید دانست که باید همه رفتارهای انسان به گونه ای باشد که در نهایت انسان بتواند خدای خود را مورد خطاب قرار دهد و به او بگوید که فقط تو را می پرستم «ایاک نعبد» (1)

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲