منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

توصیه ای بسیار مهم و سرنوشت ساز .....


مردی آمد .......و


گفت : 


مرا توصیه ای کن ...؟


گفت : 


آیا اگر توصیه ای کنم ، ان را می پذیری ؟


نامه ای نوشتم ......نامه ای نوشتم ، عریض و طویل ، و درخواست کردم که یک نصیحتی برای من بنویسید . نامه را ارسال کردم و بعد از مدتی پاسخ را دریافت کردم . با شوق و ذوق آن را خواندم ، دیدم یک جمله نوشته : 
Designed By Erfan Powered by Bayan