بهشت برین برای بسیاری هدف است و برای عده ای وسیله است؛ او وسیله را می خواهد تا به هدفش برسد یعنی قرب خدای متعال.


وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ؛ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (1): چهره هایی که در آن روز خوشحالند و به پرودگارشان می نگرند.

بهشت را نه برای بهشت بلکه برای نظر به خدای متعال می خواهند.


پی نوشت:
1) سوره قیامت، آیه 22 و 23