بعضی درس می خوانند و مجهولاتشان به معلومات تبدیل می شود ولی در نهایت عالم نمی شوند بلکه صرفا دانستنی هایی در ذهن خود دارند.
عالم، کسی است که معلوماتش بر عمل او تاثیر مثبت گذاشته و او را در انسانیت و مقامات روحانی و درجات اخلاقی بالا ببرد و الا خیلی ها هستند که معلوماتی داشتند ولی با خود و جهان به سان حیوان رفتار نمودند و در درجات حیوانی ترقی کردند! که البته این ها عالم نخواهند بود.

مِّنْهُم مَّن کَلَّمَ اللَّـهُ ۖوَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (1): و خدا با عده ای از آن ها سخن گفت و بعضی را ترفیع درجه داد.

پی‌نوشت:
۱) بقره، آیه ۲۵۳