همیشه بداخلاق بود و با مردم با بد اخلاقی برخورد می کرد ولی هنگامی که دیگران با او همانطور که او با آنان برخورد می کرد، رفتار می کرد ناراحت می شود و به او برمی خورد.


روزی به من گفت: چرا مردم این طور هستند! چرا با دیگران بد برخورد می کنند؟

گفتم: اگر می خواهی سخن نیکو بشنوی به طوری که از شنیدن آن ناراحت نشود باید با دیگران خوب رفتار و نیکو سخن بگویی؛ قرآن می فرماید: و قولوا للناس حسنا (1): و به مردم نیک بگویید؛ و امام علی علیه السلام می فرماید: اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب (2): زیبا بگویید تا زیبا بشنوید.


ادامه دادم: دوست من این دنیا، هر عملی انجام دهی، عکس العمل متناسب با آن را خواهی دید؛ پس اگر می خواهی با تو خوب رفتار شود، باید با دیگران خوب رفتار کنی.


پی نوشت:

1) بقره، آیه 83

2) غررالحکم، ج 2، ص 266