ترس از عدالت خدای متعال یکی از مهم ترین صفت هایی است که پرهیزکاران با آن زندگی می کنند و بر همه ی کارهای آنان حاکم است که مبادا کاری کنند که از حدود خدای متعال تجاوز کنند و خود را گرفتار نمایند؛  آن چنان این خوف پرهیزکاران را به خود وا داشته است که مانند یک چوب تراشیده شده، لاغر شده اند؛زمانی که بدان ها نگاه می شود در نگاه اول گمان می رود که آنان مرتکب خلافی شده اند؛ اما حقیقت این است که آنان مرتکب گناه نشده اند بلکه ترس از کوتاهی کردن، ترس از غفلت که منتهی به گناه شود و ... آنان را به خود مشغول نموده که حتی بر جسم آنان تاثیر گذاشته است و ترس آنان از جسمشان نمایان است.


امام علی علیه السلام: قد براهم الخوف بری القداح (1): ترس و خوف بدن های آن ها را همچون چوبه های تیر، تراشیده و لاغر ساخته است.


پی نوشت:

1) نهج البلاغه، خطبه المتقین