باید دانست که انسان محکوم به زندگی در این دنیاست، به همین دلیل باید برای گذران زندگی خود کاری داشته باشد؛ اما باید گفت که یکی از مهم ترین خصلت های پزهیزکاران این است که همیشه در طلب روزی حلال سعی می کنند و برای کسب روزی حلال تمام تلاش خود را می کنند و چنین نیست که در خانه بنشیند و کاری نکند یا در کسب حرام وسوسه شود.

امام علی علیه السلام می فرماید: و طلبا فی حلال (1): پرهیزکار همیشه در طلب روزی حلال است.

پی نوشت:
1) نهج البلاغه، خطبه المتقین