شاید پاره‌ای از مردم از این و آن گاهی نقل می‌کنند که فلان شخص گفته که تا زمان فلان، امام ظهور می‌کند یا حتی فلان اشخاص هم او را درک می‌کنند؛ اما باید گفت که چنین سخنانی هیچ ارزشی ندارد بلکه باید سخن چنین افرادی را تکذیب کرد.


قال الصادق علیه‌السلام: کذب الوقاتون انا اهل بیت لانوقت أبی الله الا أن یخالف وقت الموقتین (۱): تعیین کنندگان وقت درغ گفتند؛ ما خاندانی هستیم که زمانی مشخص نمی‌کنیم و خدای متعال ابا دارد جز اینکه زمان تعیین کنندگان وقت را مخالف کند.پی‌نوشت:

۱) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه ۲۱۳