حضرت مهدی عجل الله فرجه از سلاله ی نبی خاتم صلی الله علیه وآله وسلم است؛ که البته چنین امری جز مسلمات اخبار اسلامی است؛ ولی باید دانست که طبق پاره ای از اخبار که حضرت مهدی علیه السلام همه ی زمین را برای اجرای عدالت فتح می کنند و قطعه ای از زمین نمی ماند مگر این که عدالت مهدوی بر آن اجرا شده باشد و چنین نیست که ظلم همچنان بر محدوده ی حکمرانی مهدی علیه السلام وجود داشته باشد؛ و این یعنی حکومت مهدوی، حکومتی است با شعار جهانی اجرای عدالت وحیانی و ازاله ظلم از مردم جهان.

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: المهدی من وُلدی یفتح الله به مشارق الارض و مغاربها...(1): مهدی از فرزندان من است که خدای متعال مشارق و مغارب زمین را با دستان او فتح می کند.

پی نوشت:
1) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه 219