زمان ظهور مهدی عجل الله فرجه زمانی است که عدالت در زمین نشر داده می شود به طوری که ظلمی در آن نخواهد بود و زمینی که پر از ظلم شده بود با ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه رخت برمی بندد و عدل به معنای حقیقی خود در زمین محقق می شود؛ چرا که امام مهدی علیه السلام متصل به وحی الهی است و موید به نصرت او و به همین جهت عدل آسمانی را با دستان مهدی علیه السلام در زمین محقق می کند.


این لحظات، آرزوی هر انسان است و این لحظات مایه مباهات زمینیان و آسمانیان است و از همین رو وارد شده است که:


قال الامام العسکری علیه السلام: واها لساعه نشر العدل و القسط و الخلاص الخلاص من الظلم المحیق بالارض (1): چه زیباست آن لحظه ی نشر عدالت (در حکومت مهدی) و آن زمان، زمان رهایی از ظلم احاطه شده به زمین است.  


پی نوشت:

1) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه 217