حکومت مهدی و ایام ظهور و جهان در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه آن قدر زیبا و دل انگیر است که امام حسن عسکری علیه السلام که خود حجت خدای متعال است در مقام بیان زیبایی آن حکومت و آن زمان اظهار شوق می کند که بیانگر عظمت و زیبایی آن زمان و آن حکومت است؛ که البته می دانیم که امام علیه السلام نه از روی اغراق و مبالغه بلکه به جهت بیان واقع زیبای آن زمان چنین می فرمایند:


قال الامام حسن العسکری علیه السلام: واها واها لتلک الساعه السعیده (1): چه زیباست! چه زیباست آن لحظه ی نیکو و مبارک


پی نوشت:

1) یوم الخلاص، کامل سلیمانف الصفحه 216