در حکومت مهدوی آن‌چه در رأس همه‌ی کارها قرار می‌گیرد، هدایت بشریت به حقیقت است؛ و انسان را از پیروی هوای نفس رهانیده و زمینه را برای تحقق فعلی انسانیت فراهم می‌نماید.


امام علیه‌السلام: یعطف الهوی علی الهدی اذ عطفوا الهدی علی الهوی (۱): [مهدی] هوا و هوس را بر هدایت عطف می‌کند در زمانی که هدایت محکوم هوای نفس افراد بوده.


پی‌نوشت:

۱) نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، خطبه 138، ص 256