گفت: چرا امام زمان غایب شد؟

گفتم: به من بگو که اگر اداره‌ی برق، لامپی در خیابان نصب کند و بعد از آن عده‌ای آن را بشکنند و دوباره اداره‌ لامپی دیگر نصب کند و دوباره شکسته شود، آیا برای بار سوم و چهارم در صورت شکستن لامپ باز هم لامپی نصب می‌کند؟ 

گفت: خیر

گفتم: خدای متعال بعد از این‌که ۱۱ امام قرار داد و مردم به آنان ظلم و آنان را به شهادت رساندند، امام دوازدهم را از نظرها مخفی کرد تا زمانی که مردم به رشد خود بازگردند.