قرآن کریم در تبیین محور کلى دفاع از مرزهاى اسلامى و دیده‌بانی از ثغور کشورهای اسلامی، اصلی کلی را برای مسلمانان و حکومت اسلامی تبیین می‌کند و آن آمادگی کامل و مهیا کردن تمام ابزارهای ممکن برای دفاع است؛ چرا که دشمن تا ضعفی در تجهیزات نظامی ببیند، چشم طمع به آن خواهد بست و البته زور را هم چاشنی آن خواهد کرد.

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم...(١): هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان‌]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! 

پی‌نوشت:
۱) انفال، آیه ۶۰