از امور مهمى که در زندگى خود باید توجه کنیم، بصیرت است؛ شاید پاره‌ای در زندگی خود نه فکری کنند و نه برنامه‌ای و زندگی‌ آن‌ها در حال جریان باشد ولی انسان هدفمند و هدف‌دار در زندگی خود، برنامه ریزی می‌کند و چنین نیست که بدون برنامه و بصیرت کافی مسیر خود را بپیماید؛چرا که انسانی که بصیرتی به مسیر خود نداشته باشد، هر آن، ممکن است از هدف خود، دور شود و خودش نداند که باعث دوری از هدف خود خواهد شد.

امام صادق علیه‌السلام: العامل علی غیربصیرة کالسائر على غیر طریق لایزیده سرعة السیر الا بعدا عن الطریق (١): عمل کننده‌ی غیر بصیر و ناآگاه مانند سیرکننده‌ی در بی‌راهه است که هر چه سرعت بگیرد از راه خود دورتر می‌شود.

پی‌نوشت:
۱) اصول کافی، ج ۱، ص ۴۳، باب من عمل بغیر علم