بسیارى از کارهاى ناپسند با سخن گفتن آغاز مى‌شود، که همان هم با زبان محقق می‌شود؛ باید توجه داشت که سخنان معمولاً دریچه‌ای به‌سوی گناه هستند؛ بنابراین اگر با دقت سخن گفته شود و حدود سخن را بشناسیم، می‌توانیم از تحقق پاره‌ی زیادی از سخنان ناروا دور خواهیم بود.


امام باقر علیه‌السلام: لایسلم احد من الذنوب حتی یخزُن لسانه (۱): هیچ کس از گناه محفوظ نخواهد بود مگر این‌که زبان خود را پنهان کند.


پی‌نوشت:

۱) تحف العقول، صفحه ۲۹۸