عید نوروز، عید دینی نیست ولی یک عید تکوینی است که در ایران یک عید ملی شناخته شده است.

مرحوم آیت الله آیت الله العظمی کاشف الغطاء رحمه الله در این باره می‌فرماید: باید بدانیم ما چهارگونه عید داریم: 

۱. اعیاد دینی مانند عید قربان و فطر 

۲. اعیاد مذهبی مانند عید غدیر. 

۳. عید ملی که هر مملکت و کشوری برای خود روزی را عید می‌داند. 

۴. عید تکوینی که عالم عید می‌گیرد، نه آنکه انسان آن را جعل می‌کند و عید قرار می‌دهد، مانند عید نوروز که عالم خرّم و خوشحال و درختان سبز و شکوفا می‌گردند پس این عید، عید عالَم است نه عید مجوس یا غیر آن‌ها (۱)

پی‌نوشت:
۱) آداب و رسوم نوروز، ص ۲-۱۷۱.