نوروز از دو کلمه «نو» و «روز» تشکیل شده است و در لغت فارسی مفهوم «روز نو» از آن استفاده می‌شود و بر نخستین روز از نخستین ماه شمسی تعلق می‌گیرد.


سعی کنیم که در نوروز، روز نویی داشته باشیم...


امام علی علیه‌السلام: من استوی یوماه فهو مغبون: هر که دو روزش مساوی باشد، ضرر کرده است.