کلمه عید از ریشه «عود» به معنای برگشت است؛ اگر به روزهای خاصی مثل عید فطر یا نوروز عید اطلاق می‌شود، از آن جهت است که شرایط و حالات انسان یا طبیعت در آن روزها دچار تغییر و تحوّل شده و به شرایط دیگری بازگشت می‌کند.


باید دانست که عید، فرصتی برای مراجعه به فطرت خود است...