اسلام بسیار بر قرائت قرآن و دعا تأکید می کند و یکی از سنت‌های نیکو در عید نوروز جاری شدن این دو امر مورد تأکید اسلام است.


تلاوت قرآن : 

معمولا از رسم‌های عید نوروز قرار دادن قرآن بر سر سفره ی آن و تلاوت قرآن کمی قبل از لحظه تحویل سال است.

دعا : 

و همچنین دعا که یکی از سنت های جدانشدنی سفره ی عید نوروز است که لحظه ی تحویل سال محقق می شود


علامه مجلسى (ره) خواندن این دعا را در نوروز مناسب دانسته است: 

اللهم هذة سَنة جدیده و انت ملک قدیم اسإلک خیرها و خیرمافیها و اعوذبک من شرها و شرمافیها و استلفیک موونتها و شغلها یا ذالجلال و الاکرام.


منبع: 

دانستنی‌های نوروز  ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۶ ، ۴۷