پوشیدن لباس‌های تمیز و عطر استعمال کردن از روش‌های مورد سفارش شرع اسلامی است که البته در همه ی ایام خوب است ولی در ایام عید این مسأله تأکید بیشتری پیدا می کند.

امام صادق علیه‌السلام:و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک: تمیزترین لباست را بپوش و با بهترین عطرت خود را خوشبوى ساز....


پس با پوشیدن لباس تمیز ( نه ضرورتا نو) و استعمال عطر این سنت اسلامی را بالخصوص در ایام عید احیاء کنیم....


منبع: دانستنیهای نوروز ، مرتضى عبد اللهی ، صفحه ی ٤٥ ،٤٦