خانه تکانی ، شستن لباس ها ، تمیز کردن اشیاء و اموری از این قبیل که مربوط به نظافت است، از کارهاى پسندیده در ایام عید است؛ وارد شده که: 

من اخلاق الانبیاء التنظیف : نظافت کردن از اخلاق انبیاست.

النظافة من الإیمان: نظافت از ایمان است.


پس با رعایت تمیزى، اخلاقی از اخلاق انبیاء و نشانه ای از نشانه های ایمان را در خود حفظ و تقویت کنیم. (١)


منبع: دانستنیهای نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبدللهی ، صفحه ی ٤٥ ،٤٦