وارد شده که:
روى المعلى بن خنیس عن مولانا الصادق علیه السلام فى یوم النیروز قال: اذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک و تکون ذلک الیوم صائما....
از امام صادق علیه السلام نقل شده : در نوروز غسل کن و تمیزترین لباست را بپوش و عطر بزن و آن را روزه بگیر و...(۱)

دین اسلام با عید نوروز به خودی خود مخالفتی ندارد بلکه در آن را حتی هدفمند و برای آن برنامه‌ریزی کرده است و اعمالی را برای آن مطرح نموده.

پی‌نوشت:
۱) دانستنیهای نوروز ، رسول جعفریان ، صفحه ی ٨ و ٩