هدیه یکی از اموری است که موجب ازدیا محبت و استحکام روابط بین افراد می‌شود.

از امام صادق علیه السلام سؤال شده که: شخصىمزرعه بزرگى دارد. در روز مهرگان یا نوروز، هدایایى (از طرف کسانى که بر روى آن کار مى کنند) به او داده مى شود. آیا بپذیرد؟ 


حضرت فرمود: آنها که هدیه مى دهند مسلمانند؟ ابراهیم مى گوید: آرى. حضرت فرمود: هدیه آنها را بپذیرد. (۱)


هدیه دادن از روش‌ها و رفتارهای نیکویی است که در آثار اسلامی هم به آن اشاره و تأکید شده است.

پی‌نوشت:

۱) دانستنیهای نوروز ، رسول جعفریان ، صفحه ی ٦ و ٧