این‌که شخصی بر جملاتی، عباراتی و یاذرفتارها و افکاری اصرار می‌ورزد، جای تأمل دارد و باید در او و آن‌چه مطرح نموده درنگ و تفکر نماییم.

لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم (١): به یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!


پى‌نوشت:

۱) سورة التوبة, الآیة 128