مردانگی نه آن است که در مقابل همسر و فرزند و حتی دیگران، خودی نشان دهیم و زور بگوییم؛ بلکه مردانگی ایستادگی کردن در برابر خواهش‌های خوارکننده‌ی نفس که می‌خواهد انسانی را به ذلت و به وادی حیوانیت بکشاند؛ این است مردانگی 

مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر فقیل یا رسول الله و ماالجهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس (۱): آفرین به گروهی که جهاد اصغر را به پایان رساندند ولی جهاد اکبر بر عهده‌ی آنان باقی مانده! عرض شد که منظور از جهاد اکبر چیست؟ فرمودند: جهاد با نفس


پی‌نوشت:

۱) شرح نهج البلاغه خویی، جلد ۶، صفحه ۱۳۲