از مهم‌ترین قضایایی که در انسان هنگام مواجهه با منابع طبیعی مطرح است، استفاده‌ی بهینه و درست و پرهیز از اسراف و مصرف نادرست منابع است؛ این مسئله، بشریت را با چالشی بزرگ مواجه کرده‌ است که در نتیجه‌ی آن، آیندگان از این منابع در صورت مصرف نادرست و بی‌رویه محروم خواهند ماند.


قال تعالی: و لاتسرفوا إنه لایحب المسرفین (۱): اسراف نکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد.


پی‌نوشت:

۱) سوره انعام، آیه‌ی ۱۴۱