باید توجه داشت که این جهان، مکانی برای سرمایه‌گذاری است و در انسان باید هر چه که می‌تواند و نافع است به طوری که هماهنگ و سازگار با فگر و عقیده‌ای است که به درستی آن ایمان دارد، انجام دهد و در این مسیر تنها اوست که نجات‌دهنده خود می‌باشد و تنها فکر و رفتار مناسب با آن است که بستگان جان او هستند، او را نجات خواهد داد.


لن تنفعکم أرحامکم ولا أولادکم یوم القیامة یفصل بینکم والله بما تعملون بصیره (۱): هرگز بستگان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت؛ میان شما جدایی می‌افکند؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست.


پی‌نوشت:

۱) سورة الممتحنة، آیه ۳