کم‌تر مکتب و دینی است که شأن و جایگاه یک زن را آن‌طور که باید بیان کند ولی باید این حقیقت را اعتراف کرد که اسلام جایگاهی والا را برای یک بانو ترسیم نموده است که بسی جای تأمل دارد:
قال الرسول صلى الله علیه و آله و سلم: الجنة تحت اقدام الأمهات: بهشت زیر پای مادران است.