دشمن دلش به حال کسى نمى‌سوزد و هدف او نابود کردن است و به کسی هم رحم نمی‌کند؛ انسان باید قدرتی را مهیا کند که کسی را یارای تجاوز به خاک کشور و تعرض به مردم را نداشته باشد.


و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة (١): و هر چه در توان دارید را براى مقابله با آنان (دشمنان) آماده و مهیا کنید.


پى‌نوشت:

۱) سوره انفال، آیه ۶۰