گفتند: حضرت زهرا علیها السلام به مرگ طبیعى رحلت نمودند و چنین نیست که شیعه می‌گوید!!


گفتم: آخر یک بانوی ۱۸ ساله چطور به مرگ طبیعی فوت کرده است در حالی که هیچ کس بیماری‌ای برای ایشان نقل نکرده و علاوه بر آن چرا نگذاشت قبرش مشخص بماند و راضی نبود که کسی در تشییع ایشان شرکت کند! 

آیا همه‌ی اینان به‌خاطر این بود که به مرگ طبیعی فوت کرده! این در حالی است که روایات مسلم تاریخی بر این امر قائم است که ایشان شهید شده‌اند.


برای مطالعه بیشتر به کتاب یاس در آتش، تألیف آیت الله سبحانی دام ظله مراجعه نمایید.