امام سجاد علیه السلام فرمودندکه پدرم از پدرشان از جدم رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم که ایشان هنگام صبح و شام، تسبیح را در دستان خود می‌گرداند و می‌فرمود: اللهم إنی أصبحت و أمسیتُ، أسبحک و أمجدک و احمدک و اهللک و اکبرک بعدد ما ادیر به سبحتی 

و خود امام سجاد علیه‌السلام بعد از بیان این فعل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، خود نیز با تسبیح خود چنین کردند. (۱)

پی‌نوشت:
۱) فی‌مدرسةالشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحه ٢٠٤