پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود همیشه به فقرا یاری می‌رسانند و به آنان خرما به عنوان غذا می‌دادند و حتی گاهی به پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم اعتراض می‌کردند که معده‌ی ما از کثرت خوردن نابود شده است؛ و پیامبر پاسخ دادند که دو ماه است که از خانه‌ی آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دود بلند نشده است. (۱)

همدردی با مظلومان و خود را در رده‌ژ فقرا قرار دادن و هم سطح آنان زندگی کردن از مختصات پیشوای اسلامی است.


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسةالشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحه ٢٠٤،٢٠٥