در جمعی از دوستان و بچه‌های مسجد نشسته بودم و گپ‌وگفتی دوستانه داشتیم و البته در ایام فاطمیه بودیم که یکی از دوستان چنین مطرح کردند که:

عذر می‌خواهم حاج‌آقا، پرسشی دارم که درباره‌ی همین ایام، امکان پرشس هست؟ 

گفتم: آری؛ حتما

گفت: دانشمندان دینی وهابی سخنی را مطرح می‌کنند که: شهادت حضرت زهرا(علیهاالسلام) از سال ۱۳۷۴ شمسی به تقویم‌ها اضافه شده است و تا قبل از آن این مسأله در تقویم‌ها وجود نداشته است! و این نشانگر این است چنین حادثه‌ای را شیعیان در گذشته معتقد نبودند و این مسئله را جدیداً شیعه‌ها به وجود آوردند!


گفتم: قبل از این‌که مسئله ‌‌ی تقویم را بررسی کنیم باید بگویم که:

١) رهبر وهابیان معاصر ابن تیمیه در کتاب معروف خود آورده‌اند که: کبس بیت فاطمه(علیهاالسلام): عوامل خلیفه وقت به زور وارد خانه فاطمه(س) شدند. (۱)


٢) جوینى که از بزرگان اهل‌سنت هستند، آورده‌اند که پیامبر(صلی‌ الله علیه‌ و آله وسلم) فرموداند: بعد از من میبینم که دخترم فاطمه: مغمومة مغصوبة مقتولة: غم‌ناک و مغصوب‌الحق و کشته‌شده (شهید) خواهد شد. (۲)


۳) مرحوم کلینی از امام کاظم (علیه‌السلام) روایت کرده است که فرمود: مادرمان فاطمه زهرا(علیهاالسلام) شهیده است.


۴) آقاى شهرستانى از دانشمندان سنى، از «نظّام» نقل مى‌کند که: خلیفه دوم با لگد به شکم حضرت زهرا(علیهاالسلام) زد و جنین او را سقط کرد. (۳)و و البته چنین مطلبی را دیگران هم نقل نموده‌اند. (۴)


پس شهادت ایشان جز اموری است که قابل تشکیک نیست؛ اما تقویم، باید گفت که ذکر یا عدم ذکر چنین امری در تقویم ملاک صحیح بودن یا نبودن نیست بلکه ممکن است، حقیقت داشته باشد ولی در تاریخ ذکر نشده باشد؛ پس تقویم ملاک نیست بلکه اخبار تاریخی موثق و صحیح ملاک صحت و حقیقی بودن یک قضیه تاریخی است و نه تقویم.

پی‌نوشت:

۱) منهاج‌السنةالنبویة، ابن‌تیمیة، ج 4، صفحه 220

۲) فرائدالسمطین، جوینی، ج۲، صفحه ۳۴ 

۳) الملل والنحل، شهرستانی، ج ۱، ص 67

۴) ابن حجر در میزان الاعتدال و لسان المیزان نیز چنین مطلبی را آورده‌اند.