با توجه به این‌که شخص مسلمان دوست دارد که به خدای متعال نزدیک شود و این نزدیکی و قرب، محقق نمی‌شود مگر با قرب به اولیای خدا و پیشوایان دین؛ پس یک مسلمان می‌خواهد که به آنان قرب یابد تا به خدای متعال قرب پیدا کند.


از آیت‌الله بهجت (ره) پرسیده شد که راه قرب و نزدیک شدن بهل نبی‌اکرم و اهل بیت (علیهم‌السلام) چیست؟


ایشان پاسخ دادند که با فرمانبرداری از خدا و رسول و ائمه‌ی اطهار و ترک گناهان در اعتقاد و کردار، چنین امری محقق خواهد شد. (۱)


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسة‌الشیخ بهجت (ره)، الجزء۱الصفحة ٢٠٨