بسیارى از ما خواهان دیدار امام زمان هستیم در حالى که مى‌دانیم که رؤیت امام زمان به خودی خود مطلوب نیست بلکه دیدار ایشان باید با اطاعت ایشان قرین باشد؛ واقعا جای بسی تعجب است که بسیاری خواهان دیدار حضرت ولی عصر (عج) را دارند تا به ایشان بگویند که چه بکنند!! در حالی که همه می‌دانند که اولین دستور ایشان، عمل کردن به واجبات و ترک محرمات است.


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت؛(ره)، الجزء١، الصفحة ٢٢٥