رفتم خانه‌ی خویشان، بحثی مطرح کردند البته بارویکردی وهابی؛ که مگر چه اشکالی دارد که دختر پیامبر، حضرت زهرا را غضب ناک کنند؟ مگر ایشان پیامبر است که نماینده‌ی خدا در زمین باشد که ناراحتی او، ناراحتی دین و غضب خدا را در پی‌داشته باشد؟! اصلا کی گفته ؟! همش بی‌اساس است!!
گفتم: درست می‌گویید؛ حق با شماست؛ در نگاه اول، هیچ‌کس با خدای متعال ارتباطی ندارد مگر خلاف آن ثابت شود؛ پس در نگاه اول غضب هیچ‌کس، غضب خدای متعال نیست؛ مگر خلاف آن ثابت شود؛ پس در نگاه اول غضب حضرت زهرا (س)، غضب خدا نخواهد بود ولی در نگاه دوم که ناشی از نتیجه دلیل صحیح خواهد بود، غضب ایشان، غضب خدای متعال است و آن دلیل حدیث اتفاقى بین همه‌ی مسلمانان است (و البته احادیث فراوان دیگری که بدین مضمون یا همین نتیجه را خواهد داد): 

پیامبر اسلام  : فاطمة بضعة منی، فمن أغضبها أغضبنی. (١): فاطمه پاره‌ای از من است؛ هر که او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده.

و پر واضح است که خشم پیامبر خدا ٬ خشم خدای را در پی‌خواهد داشت.

پی‌نوشت: 
۱) صحیح البخاری 3/1144، صحیح مسلم 4/1903