پاره‌ای، در مورد اتفاقاتی که بعد از نبی اکرم (ص) برای حضرت زهرا (س) اتفاق افتاد، تردید می‌کنند و می‌گویند چنین شخصیتی ممکن نیست مورد اهانت قرار بگیرد!

اما باید گفت که هر چند تحقق چنین اتفاقاتى جز مسلمات تاریخ اسلام است ولى از باب تأکید باید بدانیم که پاره‌ای از مردم در زمان نبی‌اکرم (ص) به ایشان خرده می‌گرفتند که چرا زهرا (س) را به ازدواج علی (ع) درآوردی و حضرت، پاسخ آن‌ها را می‌دادند که کاری الهی بود و نه بشری (۱) و البته چنین کلامی را مستقیما به خود حضرت زهرا (س) هم ابراز می‌کردند که: زوّجک من فقر لامال له: تو را به فقیر بی‌ثروت ازدواج کرده؛ چنین اعتراضاتی بارها از افراد مختلف به پیامبر (ص) شد و مسئله‌ی عجیبی نیست.
چنین جامعه‌ای که رسول اکرم (ص) و فعل ایشان مورد احترام نیستند، چطور ممکن است که افراد به شخصیت‌های مثل حضرت علی (ع) و فاطمه (س)، اعتراض نشود و حتی حق آنان ستانده نشود؟!

پی‌نوشت:
۱) تاریخ الیعقوبی، ج ۲، الصفحة ٤١