یکى از مهم‌تریم مسائلی که بیان کننده‌ی عظمت شخصیت حضرت زهرا علیهاالسلام و ویژه بودن چنین شخصیتی است، مسئله‌ی خواستگاری کردن ابوبکر و عمر و رد خواستگاری آنان توسط نبی‌اکرم صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم (۱) است که بیانگر نبود تناسب بین یگانه دختر نبوی و دو شخصیت است.


اما پرسشی که قابل طرح است، این است که اگر حضرت زهرا علیهاالسلام برتر از این دو شخصیت است، چطور ممکن است که آن دو، امام و پیشوای ایشان باشند! در حالی که داشتن امام و شناخت او جز ضرورت‌های تکلیفی مسلمانان است!! 


پی‌نوشت:

۱) الصواعق المحرقة، ج ٢، الصفحة ٤٧١