بسیار از جزیره‌ی خضرا که می‌گویند همان مثلث برمودا است، سخن به میان آمده که امام زمان (عج) در آن منطقه حضور دارند؟!
ولى باید گفت که امام زمان (عج)، هر جا که جزیره‌ی دل خضرا باشد همان‌جا حاضر است و چنین امرى بدون شک حتمى و تضمین شده است.(١)

پى‌نوشت:
۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء ١، الصفحة ٢٣٠