یکی از امور مهمی که موجب شکست کشورهای اسلامی و سرخوردگی آنان است، موضوع نژاد است؛ سلطه‌گران بسیار از این موضوع بهره برده‌اند و در ذهن مسلمین رسوخ دادند که این اشخاص عرب هستند پس باید حکومت عربی باسد و همان‌ها باید بر ما حکومت کنند یا این اشخلص ترک‌ هستند پس باید حکومت ترکی باشد و آن‌ها باید بر ما حکومت کنند یا این اشخاص فارسی هستند پس باید حاکمان ما فارس باشند؛ با همین جملات خواستند کشورهای اسلامی را تجزیه و در نهایت به کشورهای کوچک تبدیل و سپس آن‌ها را نابود کنند و البته چنین افرادی ظاهرا اسلامی را فراموش کرده‌اند؛ چرا که اسلام نه حرف از عرب می‌زند و نه حرف از فارس و ترک بله حاکم باید عدالت محور باشد با هر زبانی که باشد و هر نژادی که هست.


امام خمینی (ره): نژادپرستی ، همان است که اسلام بر آن خط قرمز زده است و بین سیاه و سفید، عرب و عجم فرق نگذاشته مگر در تقوا؛ تقوای سیاسی، مادی، معنوی. اصل اسلام است[ و عمل به آن] نه نژاد و زبان. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ٣٤٤