حکومت اسلامى باید تمام سعى خود را در تحقق اهداف اسلامى بداند و آن اجراى تمام قوانین اسلام که هدف از آن‌ها تحقق عدالت در جامعه است، باشد؛ و البته باید اهتمام به عدالت‌ و تطبیق آن در جامعه در درون مردم باشد و خواستار اجرای آن از حکومت اسلامی در جامعه باشد تا چنین دغدغه‌ای در مسئولین ایجاد شود و الا در صورت سکوت مردم و نبود دغدغه‌مندی از جانب حکومت، جامعه به اختلاف طبقاتی وسیعی مبتلا خواهد شد.


امام خمینی (ره): من بسیار از اوضاع عمومی کشورهای اسلامی و به خصوص ایران متأسفم؛ حکومت‌های اسلامی به تأثیر استعمار از اهداف اسلامی غافل شده‌اند و نمی‌خواهند آن‌چه که اسلام برای بشر آورده را بدانند...(۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء ١، الصفحة ٣٤٣