از آن جهت که علما، نظریه‌پردازان این نظام هستند، دشمن همیشه سعی دارد که دانشمندان دین را در نظر مردم، تغییر دهد و آنان را انسان‌هایی پسرفت‌گرا نشان دهند تا با تخریب آنان، موجبات تخریب نظام را فراهم آورند؛ اما باید دانست که دانشمندان دین هرگز مخالف تمدن نیستند بلکه خواهان تمدنی بر اساس انسانیت و احترام به او می‌باشند.


امام خمینی (ره): علما را به پسرفتی نسبت دادند و گفتند که آنان پسرفت‌گرا هستند و روزنامه‌های منتشر در خارج از کشور که با بودجه‌ی کلانی اداره می‌شوند سعی بر این دارند که ما را مخالف اصلاحات نشان دهند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ٢٧٤